• BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON MERKEZİ PROJEMİZ HAYIRLI OLSUN...
  • PTT A.Ş. ANTALYA GÜZELOBA PTT BANK - PTT KARGO VE MÜDÜRLÜK BİNASI PROJESİNİ TESLİM ETTİK...
  • BELBİM ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş KART OPERASYON MERKEZİ TAAHHÜT İŞİNİ BAŞARIYLA TESLİM ETTİK.
Enerjimizi Yaşamdan Alıyoruz

TALEP ve ENERJİ MÜSADESİ - ELEKTRİK TALEPLERİ - AYEDAŞ - BEDAŞ

ŞANTİYE TALEP AÇMA ,DAİMİ TALEPLER, KONUT İŞYERİ ENERJİ TALEPLERİ, ENERJİ MÜSADE BELGESİ, GÜÇ ARTIRIMI, RESMİ KURUM İŞLEMLERİ, AYEDAŞENERJİ-SA  , BEDAŞ1. Talep Kabulü (Mesken ve Şirket için istenecek ortak belgeler)
• Talep Kartonu,
• Yetkili bir Elektrik Mühendisi veya tesisatçısı tarafından hazırlanmış plan veya proje,
• İşe Başlama – İş Bitim Formu, (90 gün içerisinde sözleşme yapılmadığı takdirde enerji verme şartları yeniden değerlendirilir.)
• Aboneliğin istendiği yerin harici krokisi,
• Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan), veya Yapı Ruhsatı,

2. Sözleşme Yapılması:
Sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak;

Mesken Sözleşmeleri İçin :

 • Mesken sahibinin kendisi veya noter onaylı vekili
 • Tapu fotokopisi 
 • Kiracı ise kira kontratının aslı ve fotokopisi
 • Sözleşme yapılacak yere ait abone (Tesisat No) numarası
 • Geldiği yere ait abone (Tesisat No) numarası,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK)
 • Güvence bedeli, damga vergisi ücreti alınır. Elektrik kesik ise açma ücreti alınır.

İşyeri Sözleşmeleri İçin;

Şahıs Adına Yapılacak ise;

 • Mesken sahibinin kendisi veya noter onaylı vekili
 • Tapu fotokopisi
 • Kiracı ise kira kontratının aslı ve fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Vergi levhasının fotokopisi
 • Güvence bedeli, damga vergisi ücreti alınır. Elektrik kesik ise açma ücreti alınır.

Şirket adına yapılacak ise;

 • Mesken sahibinin kendisi veya noter onaylı vekili
 • Vekalet verenin nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tapu fotokopisi
 • Kiracı ise kira kontratının aslı ve fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Vergi levhasının fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş), Şirket şubesi varsa ve Ticaret Sicil Gazetesinde Şubenin adresi yayınlanmamışsa, Şirketin şube açılış kararı
 • Şirket kaşesi
 • İmza sirküleri
 • Faaliyet belgesi
 • Yetki belgesi
 • Yetkili kişi veya kişiler
 • Sözleşme ücreti

NOT: Sanayi Sicil Belgesi olan abonelerin Sanayi İndiriminden faydalanabilmeleri için;
• Kapasite Raporu,
• Sanayi Sicil Belgesi’ nin aslı ile fotokopisini sözleşme yaptıkları Müdürlüklerin Abonman Şefliklerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Sözleşme esnasında hazır olmayan (ilgili yerden çıkarılmamış ) bu belgeler ibraz ettikleri tarihten sonraki 2. ci faturalama döneminden itibaren indirimden faydalanır. Sanayi aboneleri İndirimlerini devam ettirebilmeleri için 2 yılda bir bu belgelerini yenileyerek tekrar sözleşme yaptıkları Müdürlüklerin Abonman Şefliklerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

 
     
NİHAİ DOSYALARŞANTİYE DOSYALARI
1ENERJİ MÜSADESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ1ENERJİ MÜSADESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ
2ENERJİ MÜSADESİ2ENERJİ MÜSADESİ
3İSKAN VEYA İSKAN MUADİLİ YAZI ( Belediye veya diğer kamu kuruluşları İzin yazıları)3YAPI RUHSATI VEYA İLGİLİ BELEDİYE YAZISI
4KAPI NUMARATAJ YAZISI *4KAPI NUMARATAJ YAZISI*
5SAYAÇ LİSTESİ **5İŞ BİTİM EVRAKLARI
6İŞ BİTİM EVRAKLARI6ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YAPIM SÖZLEŞMESİ
7
TAAHHÜTNAME / BEYANNAME (Bağlantı Hattı ve gerekmesi durumunda diğer hususlar için)
7YAPI DENETİM UYGUNLUK BELGESİ
8TESİS PROJESİ8DENETÇİ BELGESİ
9TESİS SÖZLEŞMESİ9YAPI DENETİM HİZMET SÖZLEŞMESİ
10GEÇİCİ KABUL  EVRAKI10TOPRAKLAMA RAPORU
11YAPI DENETİM UYGUNLUK BELGESİ11İŞE BAŞLAMA EVRAKLARI
12DENETÇİ BELGESİ12DBA ( DAĞITIM BAĞLANTI ANLAŞMASI )
13YAPI DENETİM HİZMET SÖZLEŞMESİ13DİĞER EVRKAKLAR***
14TOPRAKLAMA RAPORU14İÇ TESİSAT PROJESİ
15İŞE BAŞLAMA EVRAKLARI  
16ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YAPIM SÖZLEŞMESİ  
17DBA ( DAĞITIM BAĞLANTI ANLAŞMASI )  
18VAZİYET PLANI  
19DİĞER EVRKAKLAR***  
20İÇ TESİSAT PROJESİ   
  
GÜÇ ARTIRIM DOSYALARIEK BAĞLANTI ( KOLONRABIT )  DOSYALARI
1ENERJİ MÜSADESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ1ENERJİ MÜSADESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ
2ENERJİ MÜSADESİ2ENERJİ MÜSADESİ
3NOTER ONAYLI GÜÇ ARTIRIM TAAHHÜTNAMESİ veya YAPI SAHİBİ MUVAFAKATNAMESİ3NOTER ONAYLI GÜÇ ARTIRIM TAAHHÜTNAMESİ veya YAPI SAHİBİ MUVAFAKATNAMESİ
4İŞ BİTİM EVRAKI4BELEDİYE YAZISI
5
TAAHHÜTNAME / BEYANNAME (Bağlantı Hattı ve gerekmesi durumunda diğer hususlar için)
5İŞ BİTİM EVRAKI
6TESİS PROJESİ6
TAAHHÜTNAME / BEYANNAME (Bağlantı Hattı ve gerekmesi durumunda diğer hususlar için)
7TESİS SÖZLEŞMESİ7TESİS PROJESİ
8GEÇİCİ KABUL  EVRAKI8TESİS SÖZLEŞMESİ
9ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YAPIM SÖZLEŞMESİ9GEÇİCİ KABUL  EVRAKI
10TOPRAKLAMA RAPORU10ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YAPIM SÖZLEŞMESİ
11İŞE BAŞLAMA EVRAKI11TOPRAKLAMA RAPORU
12DBA ( DAĞITIM BAĞLANTI ANLAŞMASI )12İŞE BAŞLAMA EVRAKI
13VAZİYET PLANI (GEREKMESİ DURUMUNDA)13DBA ( DAĞITIM BAĞLANTI ANLAŞMASI )
14DİĞER EVRKAKLAR***14VAZİYET PLANI (GEREKMESİ DURUMUNDA)
15İÇ TESİSAT PROJESİ15DİĞER EVRKAKLAR***
16 16İÇ TESİSAT PROJESİ
  
RUHSATA TABİ OLMAYAN DOSYALARBAZ İSTASYONLARI  ( ÖLÇÜMLÜ ) DOSYALAR
1ENERJİ MÜSADESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ1ENERJİ MÜSADESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ
2ENERJİ MÜSADESİ2ENERJİ MÜSADESİ
3İLGİLİ BELEDİYE YAZILARI  (RUHSATA TABİ OLMAYAN)3BTK RAPORU ( GÜVENLİK SERTİFİKASI )
4KAPI NUMARATAJ YAZISI4YER SEÇİM BELGESİ
5TAAHHÜTNAME / BEYANNAME (Bağlantı Hattı ve gerekmesi durumunda diğer hususlar için)5İLETİŞİM ŞİRKETİNİN VERDİĞİ VEKALET VE İMZA SİRKÜLERİ
6İŞ BİTİM EVRAKI6BAZ İSTASYONU KİRA SÖZLEŞMESİ 
7ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YAPIM SÖZLEŞMESİ7İŞ BİTİM EVRAKI 
8TOPRAKLAMA RAPORU8ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YAPIM SÖZLEŞMESİ
9İŞE BAŞLAMA EVRAKI9TOPRAKLAMA RAPORU
10DBA ( DAĞITIM BAĞLANTI ANLAŞMASI )10İŞE BAŞLAMA EVRAKI
11VAZİYET PLANI (GEREKMESİ DURUMUNDA)11DBA ( DAĞITIM BAĞLANTI ANLAŞMASI )
12DİĞER EVRKAKLAR***12VAZİYET PLANI (GEREKMESİ DURUMUNDA) 
13İÇ TESİSAT PROJESİ13DİĞER EVRKAKLAR*** 
14 14İÇ TESİSAT PROJESİ 
     
* İskan\Ruhsat yerine geçen belge ile yapılan başvurlarda talep edilmektedir.
** Başvuruya ait yapıda 1 den fazla sayaç olması durumunda talep edilmektedir.
***Bulunması durumunda trafo geçicikabulu, akım ve gerilim trafosu test belgeleri, Ölçü devre kontrol evrakı vb.HEMEN ARAYIN :  (0216) 622 76 98

YETKİLİ ELEKTRİKÇİ SORGULA


KAÇAK ELEKTRİK İHBAR HATTI :  186 


AYEDAŞ & ENERJİSA ELEKTRİK ARIZA 
İrtibat: (0216) 622 76 98     info@cakmakelektrik.com.tr     www.cakmakelektrik.com.tr 

ELEKTRİK GÜÇ ARTIRIMI NEDİR? ELEKTRİK GÜÇ ARTIRIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

Mevcut sayaç bağlantı gücünüz yeterli gelmemeye başladıysa, kullandığınız elektrik sözleşme gücünüzü aşıyor ise  elektrik dağıtım şirketine güç artırımı talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Ayrıca, daire ve dükkan ayırma, birleştirme ve kablo kapasitesi artırma, monofaze sayaçtan trifaze sayaça geçme gibi hallerde de gerekli izinler için güç artırımı projesi hazırlanması gerekmetedir.

İstanbul’da Ayedaş ve Bedaş elektrik dağıtım şirketlerinde  ilgili işlemlerinizi tarafımızca takip etmekteyiz.

Detaylı Bilgi için onurcanelektrik@gmail.com veya 0532 176 2991

Güç artırımı için gerekli evraklar;

 • VEKALET 
 • Tapu veya kira kontratı fotokopisi
 • Elektrik Faturası

Kw ve olması gereken sayaç bilgileri:

AYEDAŞ

1-14 kw normal sayaç

15-49 kw kombi sayaç + kompanzasyon

50 kw ve üstü x5 sayaç +kompanzasyon

BEDAŞ

1-9 kw normal sayaç

10-39 kw kombi sayaç + kompanzasyon

40 kw ve üstü x5 sayaç + kompanzasyon

 

Üyelik Girişi
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar16.703816.7707
Euro17.458117.5281
Hava Durumu